Yurti?inde ve yurtd???nda yeni i? ba?lant?lar?, i? orta??, bayi, distribüt?r mü ar?yorsunuz? Biz onlar? size getiriyoruz.

 

 • Sekt?r Profesyonelleri üreticiler ve Sat?c?lar?
 • Oteller, Tatil K?yleri Yat?r?mc? ve Y?neticileri
 • Belediyeler
 • Al??veri? ve Ya?am Merkezi Y?neticileri, Yat?r?mc?lar?
 • Uluslararas? Yat?r?mc? Firma Temsilcileri,
 • E?lence ve Dinlenme Merkezi ??letme Sahipleri ve Yetkilileri
 • Toplu Konut Firmalar?, ?n?aat Firmalar?
 • Proje Haz?rlayan ve Uygulayan Firmalar
 • ?thalat ve ?hracat??lar
 • Türkiye ve ?evre ülkelerden Sekt?r Al?c?lar?, Proje Firmalar?
 • Tema Park, E?lence Parklar? Sahipleri ve ??letmecileri
 • Spor ve Sosyal Tesis ??letmecileri, Yat?r?mc?lar?
 • Okullar, Anaokullar? Y?neticileri
 • Yap? Marketleri ve Toptanc?lar
 • Yap? Kooperatifleri ve Site Y?netimleri
 • Müteahhit, Mimar ve ?? Mimarlar
 • Peyzaj Mimarlar?
 • ?ehir Planlamac?lar?
 • Kamu Kurum ve Kurulu?lar?
 • Birlikler ve Dernekler, üniversiteler