Fuar ?ncesi ve sonras? i?in tüm seyahat planlamalar?n?z ve fuar süresince istedi?iniz konforda konaklama? planlaman?z??Casali Tour sizin ad?n?za yapacakt?r.

Detayl? bilgi i?in;

Casali Tour
Tel???????? : +90 212 465 00 80
Web?????? : www.casalitour.com
Yetkili? ? : Ebru CAN | [email protected]