?stanbul Expo Center – Ye?ilk?y/?stanbul -Türkiye

?stanbul Atatürk Havaliman?’n?n hemen kar??s?nda, 36.000 metrekare kapal? alan ve 15.000 metrekare a??k alandan olu?an kompleks konferans salonu, toplant? odalar? kapal? otopark ve di?er ya?am birimleri ile Türkiye’nin en ?nemli fuar merkezidir.