?ZEL STANT TASARIMI
Fuarda ihtiyac?n?z olan ??k ve kullan??l? ?zel tasar?m stantlar? Tureks Mimarl?k ekibi, hayalinizdeki gibi tasarlar ve uygular.

Detayl? bilgi i?in;
TUREKS D?ZAYN
Tel???????? : 0212 570 63 05
Web?????? : www.tureksdizayn.com
Yetkili?? : Do?an Pazarc?k – Mimar |?[email protected]


STANDART STANT TASARIMI
Fuarda ihtiyac?n?z olan standart stantlar?n?z ekibimiz taraf?ndan hizmetinize sunulmaktad?r.

Detayl? bilgi i?in;
TUREKS ULUSLARARASI FUARCILIK
Tel???????? : 0212 570 63 05
Web?????? : www.tureksfuar.com.tr
Yetkili?? : Ta?k?n Pehlevan |?[email protected]

 

STANDART STAND VE EXTRA MALZEME ??ZüM ORTA?I
Fuar kapsam?nda gerek duyaca??n?z tüm extra malzeme ve paket stand hizmetleriniz SOTH?S M?MARLIK taraf?ndan h?zl? ve etkin ?ekilde ??zümlenecektir.

Detayl? bilgi i?in;
SOTH?S M?MARLIK
Tel???????? : +90?216 573 90 02
Web?????? : www.sothismimarlik.com
Mail?????? : [email protected]

 

NAKL?YE VE GüMRüKLEME
Fuar kapsam?nda gerek duyaca??n?z tüm nakliye ve gümrükleme hizmetleriniz ERTEM NAKL?YAT taraf?ndan h?zl? ve etkin ?ekilde ??zümlenecektir.

Detayl? bilgi i?in;
ERTEM INTERNATIONAL NAKL?YAT
Tel???????? : 0212 852 00 60
Web?????? : www.ertemgroup.com
Yetkili : Nihat Albayrak | [email protected] – 0 549 770 70 45
Yetkili : Erdin? Dündar | [email protected]

 

SEYAHAT VE KONAKLAMA
Fuar ?ncesi ve sonras? i?in tüm seyahat planlamalar?n?z ve fuar süresince istedi?iniz konforda konaklama planlaman?z? Casali Tour sizin ad?n?za yapacakt?r.

Detayl? bilgi i?in;
Casali Tour
Tel???????? : +90 212 465 00 80
Web?????? : www.casalitour.com
Yetkili? ? : Ebru CAN | [email protected]

 

TEKN?K EK?PMAN SA?LAYICISI
Fuarda gerek duyaca??n?z tüm ses ve ???k sistemi ekibimiz taraf?ndan hizmetinize sunulmaktad?r.

Detayl? bilgi i?in;
TUREKS ULUSLARARASI FUARCILIK
Tel???????? : 0212 570 63 05
Web?????? : www.tureksfuar.com.tr
Yetkili?? :
Ta?k?n Pehlevan |?[email protected]


DESTEKLEYEN KURULU?LAR

ATRAX Fuar?,KOSGEB – Kü?ük ve Orta ?l?ekli ??letmeleri Geli?tirme ve Destekleme ?daresi Ba?kanl????taraf?ndan tan?nmakta ve desteklenmektedir. Fuar kat?l?mc?lar?m?z?n KOSGEB Fuar Kat?l?m Deste?i’nden faydalanabilmeleri i?in, ilgili fuar sat?? y?netmenlerimizden bilgi alabilirler.


MEDYA PARTNERLER?M?Z
Türkiye’nin ilk ve tek e?lence sekt?rü bulu?ma noktas? ATRAX FUARI, ulusal ve uluslararas? yay?nc?lar taraf?ndan desteklenmektedir.

Atraksiyon Magazine Mall Reports
Gioco News PLAYEX
Hot & Games Bazisite
Intergame Expolinkfairs
Game Time International World Trade Media
Enada Roma Amusewind
Made in China Mall & Motto
findexporters.com Amuse China
Finans Yay?nc?l?k Kenya Details
Turizm & Yat?r?m Dergisi Vtorio
Apelasyon Facto Edizioni

 

ORGAN?ZASYON PARTNERLER?M?Z
Türkiye’nin ilk ve tek e?lence sekt?rü bulu?ma noktas? ATRAX, ulusal ve uluslararas? bir?ok organizasyon taraf?ndan desteklenmektedir.

AMTECH Exhibition BEGE EXPO
China International Games & Amusement Fair EEGS
Enada Roma Fun and Briz Africa
VENDING EXPO Amusement & Attractions Africa
RAAPA DUMAN SHOW TECH
G & A AAA 2017
CIAE 10Times
DEAL ?China VMF 2017
GBE 2017

 

CATER?NG H?ZMETLER?
Daha sonra a??klanacakt?r.

?EV?R? PARTNER?M?Z
Daha sonra a??klanacakt?r.