img_2870

ATRAX’19 Fuar Kat?l?mc?lar? Netle?iyor!

14 – 16 ?ubat tarihlerinde ?stanbul Fuar Merkezi’nde ger?ekle?ecek ?ATRAX’da e?lence ve rekreasyon sekt?rünün ?nde gelen firmalar? yer al?yor. Tureks Uluslararas? Fuarc?l?k taraf?ndan ger?ekle?tirilen 7. E?lence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuar? ATRAX,? bu …

atrax-fuari-12

Turizm yat?r?mc?lar? bu fuar? ka??rmamal?

Türkiye’de her ge?en gün artan bir h?zda büyüyen e?lence sekt?rüyle turizm yat?r?mc?s?n? 6. kez bulu?turacak olan Uluslararas? E?lence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuar? ATRAX, 1-3 ?ubat 2018 tarihleri aras?nda ?stanbul …