Fuar Hakk?nda

E?lence –?Etkinlik, Park?–?Rekreasyon Endüstrisi ve Hizmetleri Fuar? ATRAX, alan?nda büyük projelerin uyguland??? Türkiye ve kom?u ülkelerin ilk ve tek ihtisas fuar? olma ?zelli?ini ta??yor.

Her y?l giderek büyüyen bir i? hacmine sahip olan E?lence, Park, Rekreasyon sekt?ründe fuar bo?lu?unu dolduran ATRAX, bu y?l da dünyan?n bir?ok ülkesinden ?ok say?da kat?l?mc? ve ziyaret?iyi ?stanbul’da a??rlamaya haz?rlan?yor.

ATRAX, ba?ar? ile sonu?lanan alt?nc? y?l?n ard?ndan yedinci y?l?nda uluslararas? bir organizasyonla, e?lence endüstrisinde son yenilikleri, teknolojileri, ürün ve projeleri, sekt?r profesyonelleri ve yat?r?mc?lar? ile bulu?turmaya devam ediyor.

Ge?en Y?l

14 – 16 ?ubat 2019 tarihleri aras?nda, 21 ülkeden 173 firmay? ?stanbul’da a??rlayan ATRAX 2019, uluslararas? düzeyde olduk?a kapsaml? bir organizasyon sunarak, dünya ?ap?nda sekt?ründeki ?nemli fuarlar aras?na oldu?unu g?sterdi.

Kat?l?mc?lara uluslararas? boyutta yeni i? ba?lant?lar? kurma f?rsat? sunan ATRAX Fuar?’n? 42 farkl? ülkeden 10246 profesyonel ki?i ziyaret etti.

Tarih ve Mekan

13 – 15 ?ubat 2020 , ?FM – ?stanbul Fuar Merkezi??9. ve 10. Salon, Ye?ilk?y / ?stanbul – TüRK?YE

Ziyaret Saatleri

A??l??: 11.00 – Kapan??: 19.00

 

Sergilenecek ürün Gruplar?

E?LENCE TES?S EK?PMANLARI

 • Tema Park Tesis Ekipmanlar?
 • E?lence Parklar?, Lunapark Ekipmanlar?
 • Al??veri? ve Ya?am Merkezi Ekipmanlar?
 • Jetonlu Makine ve E?lence Ekipmanlar?
 • ?? ve D?? Mekan ?i?me Aktivite Ekipmanlar?
 • Hareket Simülat?rleri
 • Bowling Tesis Ekipmanlar?
 • T?rmanma Duvar? Ekipmanlar?
 • Go-Kart Tesis Ekipmanlar?
 • Dart, Bilardo, Paintball Ekipmanlar?
 • Lazer ?ov ve Oyun Ekipmanlar?
 • Akvaryum, Müze Hizmet ve Ekipmanlar?

 

ETK?NL?K H?ZMET VE EK?PMANLARI

 • Animasyon ve G?steri Malzemeleri
 • Kostüm ve Aksesuarlar
 • Parti, Süsleme, Havai Fi?ek Ekipmanlar?
 • Etkinlik Organizat?rü Firmalar?
 • Sahne Sistemleri
 • Ses – I??k G?steri Sistemleri
 • Lazer G?steri Sistem ve Ekipmanlar?
 • Kiralama ?irketleri
 • Festival Organizat?rleri
 • Show Yap?mc?lar?, G?steri Firmalar?
 • Müzik, Etkinlik Hizmet ve Ekipmanlar?
 • Foto?raf, Video Hizmetleri

 

PARK VE REKREASYON ALANLARI TES?S EK?PMANLARI

 • Park ve Bah?e E?lence, Dinlenme Ekipmanlar?
 • ?ocuk Oyun Gruplar?
 • Kent Mobilyalar?
 • Havuz ve F?skiye Sistemleri
 • ?it ve Koruma Sistemleri

 

SPOR TES?S EK?PMANLARI

 • Rekreasyon Alanlar? Spor Tesisi Ekipmanlar?(Voleybol, Futbol, Basketbol, Tenis, Golf v.b)
 • Spor Zemin Kaplamalar?
 • Yüzme Havuzlar? Ekipmanlar?
 • Di?er Spor ve E?lence Ekipmanlar?

 

SU OYUN S?STEMELER? VE EK?PMANLARI

 • ?i?me Su Oyun Ekipmanlar?
 • Su Parklar? Ekipmanlar?
 • Su Sporlar? Ara?lar? (?i?me Bot, S?rf, Para?üt, Kano, Deniz Bisikleti v.b )
 • Plaj ve Golf Arabalar?

 

TES?S H?ZMETLER?

 • Tesis Tasar?m, ?n?aat ve Proje Hizmetleri
 • Modüler ve Ge?ici Yap?lar
 • Park, Bah?e Peyzaj Hizmetleri
 • Ekipman, Bak?m Hizmetleri
 • Ayd?nlatma Sistemleri
 • Leasing Kurulu?lar?
 • Güvenlik ve Bileklik Ekipmanlar?
 • Giri? ve ?deme Sistemleri
 • Donan?m & Yaz?l?m
 • Mobilya, Aksesuar, Yedek Par?alar
 • Güvenlik, Acil Durum ve Kriz Y?netimi Hizmetleri

 

SEKT?R KURUMLARI

 • Sekt?r Dernekleri
 • Sekt?r Bas?n?, yay?nlar? ve kurulu?lar
 • Di?er hizmetler

 

Ziyaret?i Profili

 • Sekt?r Profesyonelleri üreticiler ve Sat?c?lar?
 • Oteller, Tatil K?yleri Yat?r?mc? ve Y?neticileri
 • Belediyeler
 • Al??veri? ve Ya?am Merkezi Y?neticileri, Yat?r?mc?lar?
 • Uluslararas? Yat?r?mc? Firma Temsilcileri,
 • E?lence ve Dinlenme Merkezi ??letme Sahipleri ve Yetkilileri
 • Toplu Konut Firmalar?, ?n?aat Firmalar?
 • Proje Haz?rlayan ve Uygulayan Firmalar
 • ?thalat ve ?hracat??lar
 • Türkiye ve ?evre ülkelerden Sekt?r Al?c?lar?, Proje Firmalar?
 • Tema Park, E?lence Parklar? Sahipleri ve ??letmecileri
 • Spor ve Sosyal Tesis ??letmecileri, Yat?r?mc?lar?
 • Okullar, Anaokullar? Y?neticileri
 • Yap? Marketleri ve Toptanc?lar
 • Yap? Kooperatifleri ve Site Y?netimleri
 • Müteahhit, Mimar ve ?? Mimarlar
 • Peyzaj Mimarlar?
 • ?ehir Planlamac?lar?
 • Kamu Kurum ve Kurulu?lar?
 • Birlikler ve Dernekler, üniversiteler

Hedef Kat?l?mc?:?250 sekt?r firmas?
Hedef Ziyaret?i:?10 bin sekt?r profesyoneli
Organizasyon:Tureks Uluslararas? Fuarc?l?k

www.tureksfuar.com.tr
广东26选5开奖走势图
[email protected]